Prikbord

Op het prikbord kun je korte berichten/vragen/reacties achterlaten.


Rinske

Restorative Yoga... Wat brengt dit jou?

..Wil jij leren ontspannen
..Heb jij behoefte aan rust
..Moet jij je lichaam opnieuw leren vertrouwen
..Ben jij herstellende na een zware periode of zit jij er middenin?

Kom dan naar een van mijn Restorative Yogalessen. 
Tijdens Restorative Yoga leer je ontspannen waardoor je rust in jouw lichaam ervaart. 

Een reactie van een van mijn leerlingen:
"Na een lange tijd heb ik weer geluk gevoelt"

Het is een prachtige vorm van yoga, de rustigere variant, maar met een diepe werking van binnen. 

Mijn lessen zijn op:
Zondagochtend 10:45 - 12:00 uur
Donderdagochtend 09:30 - 10:45 uur (vanaf 29 augustus)

Je bent van harte welkom voor een proefles. Ervaar!

Namaste, Rinske

juni 2019
Marylene

Mooi Nieuws!

 

De VIT (Vereniging van integraal therapeuten) doet jaarlijks een cliënt-tevredenheidsonderzoek.

Ik wil iedereen die hieraan mee heeft gedaan nogmaals van harte bedanken!

 

Hieronder de uitkomst voor 2018! Deze komt bijna overeen met onze interne statistiek, waarbij het eindcijfer tevreden cliënten ligt op 89%. Een mooi resultaat!

 

'De grote meerderheid van de respondenten vindt dat de keuze voor deze therapie een goede was, 87%. Sommige respondenten weten dit niet, 3%. En voor 10% is het deels een goede keuze geweest. Alle respondenten hebben terugblikkend een rapportcijfer gegeven voor de gevolgde therapie. Het is voor iedereen een dikke voldoende. 89% geeft de therapie een acht of hoger: 27% een acht, 34% een negen en 27% een tien. En 11% geeft een zeven. Gemiddeld is een 8,7 gegeven voor de kwaliteit van de hulp. Dat is met recht hoog te noemen.

De drie belangrijkste redenen die cliënten aangeven waardoor de therapie zo geslaagd is, zijn:

1 de deskundigheid van de therapeut

2 het eigen vertrouwen in de therapeut

3 het empathisch vermogen van de therapeut en eveneens op 3 de methodiek/interventies die de therapeut inzet 

Vrijwel alle cliënten kunnen aangeven dat hun doelen met de therapie zijn bereikt. Voor het overgrote deel van hen was dit voor honderd procent en voor een kleinere groep was dit gedeeltelijk, of nog in ontwikkeling. Er zijn twee respondenten die als doel hadden gesteld om van hun problemen af te zijn. Zij hebben dit doel niet bereikt. Dat de doelen zijn bereikt wil overigens niet zeggen dat de klachten weg zijn. We hebben hier op een andere manier naar gevraagd, namelijk door te vragen naar de mate waarin een klacht invloed had op iemands leven vòòr de therapie en hoe dit was na de therapie. Voor sommigen is die invloed verdwenen, of slechts nog in geringe mate aanwezig. De aanvullende opmerkingen die zijn geplaatst, laten zien hoe tevreden mensen zijn over de therapie die zij hebben gevolgd. Ook geven ze aan dat een probleem niet opgelost hoeft te zijn om toch verder te kunnen en goed geholpen te zijn.' 

juni 2019
Nieuwsbrief van Rinske

 “Wist jij wat je wilde worden?” werd mij afgelopen weekend gevraagd. 
“Nee”, zei ik, maar al snel verbeterde ik mijzelf, want wat ik graag wilde worden kon niet. 

Tenminste, dat dacht ik. 

Ik had vrienden om me heen die graag met mij spraken. Praten over wat hen bezig hield. Ik luisterde en soms probeerde ik mee te denken en een helpende hand hierin te zijn.
Het was fijn hen een blij gevoel te geven.

Dus ja, ik wist het wel: Ik wilde heel graag psycholoog worden. Mensen helpen, begeleiden, luisteren naar de hulpvraag en zorgen voor een glimlach op hun gezicht.

Maar mijn schoolresultaten kwamen niet verder dan MAVO en dat was te laag om Psychologie te studeren. Dus ging ik een heel andere richting uit. Ik deed waar ik goed in was en dat werd verkopen.
Hier was ik ook met mensen in gesprek. Ik kon hen iets bieden. En door op zijn tijd met oplossingen te komen, gaf ik mijn klanten een blij gevoel.  

En dan is opeens dat moment daar. Zonder dat ik er erg in had, kwam datgene op mijn pad wat diep in mij zat en waar mijn echte passie ligt: YOGA!

Ik deel nu mijn liefde voor yoga, ik probeer mijn leerlingen iets te geven, een handreiking te zijn en ik luister. Het maakt mij blij wanneer ik zie dat zij met een glimlach de studio uitlopen. 

Vele enthousiaste reacties volgen, mensen zijn blij en ik zie mijn groepen groeien.

Maar daar blijft het niet bij....

Want: DATGENE WAT JIJ ZOEKT, ZOEKT OOK JOU...

Ik ontvang een email: “Rinske, ik ben bezig met een plan. Ik wil een samenwerking aangaan met verschillende Psychotherapeuten En ik zou heel graag jou hierbij willen uitnodigen.”

Wauw!!! Dit is het leven. De cirkel is rond.

De avond nadert en ik hervat mijn vraag: “Wat ik heel graag wilde worden, doe ik nu. Ik volg mijn hart, mijn passie. Met enorm veel enthousiasme geef ik les. Ik maak mensen blij en begeleid hen bij hun hulpvraag.

Ik ben dan wel geen psycholoog, maar ik werk NU heel nauw met hen samen:)”

Uiteindelijk komt datgene op jouw pad waarvoor jij hier bent op aarde.

Namaste

mei 2019